Deze site is in ontwikkeling

Panta Rhei Advies (Organisatie Adviesbureau HRM)

Panta Rhei Advies is een organisatie adviesbureau op het brede terrein van Human Recources Management (HRM). Zij biedt een breed palet aan diensten voor profit en non-profit organisaties en particulieren. Binnen deze laatste categorie vormt ondersteuning aan studenten met een HR-vraag een separate doelgroep.
Panta Rhei Advies ondersteunt groei en ontwikkeling van mens en organisatie, binnen de kaders voor maatschappelijk verantwoordt ondernemen, ethisch handelen, aandacht voor duurzaamheid en met zorg voor de menselijke en sociale factoren.

De drijvende en uitvoerende kracht achter Panta Rhei Advies is Ina Dietrich. Voor zover noodzakelijk wordt binnen een netwerk samen gewerkt met professionele collega’s op uiteenlopende HRM-terreinen.
Mijn ervaring in nagenoeg alle facetten van het HRM-vakgebied heb ik opgedaan in grote en middelgrote organisaties, waar ik onder meer als hoofd P&O, organisatieadviseur, coach en trainer, senior HRM-adviseur en mentor, sparringpartner van directies, HRM-manager en MT-lid heb gewerkt. De functie als gast-examinator HBO/HRM oefende ik als nevenfunctie uit. In 2008 heb ik mij zelfstandig gemaakt.