Particulieren

Jij/u wilt anders of beter functioneren en je/u zoekt hierbij onafhankelijke hulp? Panta Rhei Advies biedt bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding en coaching, hulp bij het omgaan met conflicten en/of ontslag, het voorkomen van een burn-out, trainingen voor beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, sollicitatiegesprekken en communicatieve en interculturele vaardigheden.
Ook als jij/u helaas werkloos bent geworden is blijvend investeren in je/uw eigen groei en ontwikkeling belangrijk voor een toekomstig perspectief. In dit kader is het onder andere mogelijk een loopbaanontwikkelingsplan op te stellen en uit te voeren, al dan niet met ondersteuning van je/uw vorige werkgever.